Bistånd – fungerar det?

Bistånd är en omdiskuterad fråga som har fått mycket uppmärksamhet under en lång tid. I västerländska länder har det länge rått konsensus om att bistånd är ett värdefullt sätt att hjälpa utvecklingsländer att nå en snabbare ekonomisk utveckling. Det är inte minst tydligt i FN:s officiella rekommendation att -7 procent av BNP bör gå till bistånd. Samtidigt har det också kommit mycket kritik mot biståndet. Nationalistiska politiker anser att pengar som skickas till andra länder bör stanna på hemmaplan. Här är ett par av argumenten som förs fram av förespråkare av att minska biståndsbudgeten och istället satsa på andra metoder.

Det första är att biståndet är en onödig utgift i tider av ekonomisk sparsamhet. Det är ett särskilt vanligt argument bland politiker. Tanken är att pengarna som undviks att skickas till bistånd kan investeras i inhemska resurser. Problemet med synsättet är att bistånd faktiskt kan leda till en både ekonomiskt bättre och säkrare värld på lång sikt. Med hjälp av bistånd finns det större möjligheter att bygga upp en struktur i ekonomiskt underutvecklade områden som ser till att undvika frågor som terrorism och ojämlikheter i så stor utsträckning som möjligt.

Det andra argumentet handlar om att pengarna som skickas via bistånd har begränsad inverkan i jämförelse med andra metoder. Här är resonemanget att bistånd inte uppmuntrar till innovation eller företagande utan endast fungerar under en temporär tid. När pengarna är slut kommer området i fråga inte att ha bättre möjligheter att utvecklas än när pengarna skickades initialt. Argumentet tar dock inte hänsyn till att bistånd ofta syftar till att underlätta i katastrofsituationer. Vid den tidpunkten är även kortsiktiga hjälpmedel nödvändiga för att förhindra en total samhällskollaps.

Oavsett hur biståndspolitiken förändras på global nivå finns det fortfarande möjligheter för individer att dra sitt strå till stacken. Det kan exempelvis handla om att skicka överblivna kläder till barn i andra länder som lever under mindre lyckosamma förhållanden. Om dina barn har vuxit ur sina kläder kan du köpa nya barnkläder online – och välja att ge bort era gamla prylar och produkter till välgörande ändamål.

Leave a Reply

mts_cool