Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen rörelse med ursprung i England, och dess internationella namn är The Salvation Army. Rörelsens syfte är dubbelt: dels att missionera genom evangelisation, dels att bedriva olika typer av socialt arbete. De två syftena knyter naturligtvis in i varandra: genom det sociala arbetet hoppas rörelsen kunna locka fler anhängare till den kristna tron.

Frälsningsarmén har fler än en miljon så kallade frälsningssoldater, utspridda i 122 länder där Frälsningsarmén predikar och bedriver verksamhet. Sammanlagt har Frälsningsarmén till exempel 315 sjukhus världen över, med runt 1,5 miljoner patienter, samt cirka 3 000 hem och centrum för missbrukare, hemlösa och handikappade. Dessutom driver man runt 4 600 matstationer för utsatta.

Så länge man har ett hem och ett jobb har man dock förhoppningsvis andra utvägar att ta för att rädda sin ekonomi än att vända sig till organisationer som Frälsningsarmén. Man kan till exempel alltid ansöka om ett lån för de större utgifterna i livet som man inte har råd med, som husköp och bilköp. För att försäkra sig om att man skyddar sin ekonomi så mycket som möjligt när man tar liknande lån, kan det vara bra att först jämföra bankernas villkor hos exempelvis Consida. Då kan man vara säker på att man har lånat pengar med så bra förutsättningar som möjligt.

Leave a Reply

mts_cool