Läkare utan gränser

De jobbar på världens farligaste platser. I krigszoner, bland svältande, i smittoriskområden och var helst en katastrof för människor pågår. Det är ingen överdrift att kalla var och en av dem för en hjälte. “Läkare utan gränser” är en internationell medicinsk humanitär organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den grundades 1971 av en grupp franska läkare under ledning av Bernard Kouchner. Från starten har man förutom att ge medicinsk och humanitär vård också talat om de missförhållande de sett och upplevt i de länder där de arbetar. Detta kallar man témoignage, som betyder att ge vittnesmål.

Jobbar i Sverige

Ibland har de även projekt i Sverige. Det kan väl inte vara möjligt, kanske du tänker? Sverige är ju inget sådant land! Vi har varken krig, svält fattigdom eller är drabbade av stora epidemier. Det är sant, men till exempel den stora flyktingströmmen till Sverige har gjort att sjukvården i somliga fall inte har tillräckliga resurser. Därför har man till exempel startat ett projekt som ska ge psykosocialt stöd till de drygt 1000 asylsökande i Götene kommun. I Götene skall man arbeta med att främja psykisk hälsa bland asylsökande men man vill också visa hur man i mottagarländer kan förbättra mottagandet av flyktingar.

Har fått två fredspris

Läkare Utan Gränser är varje år verksamma i 70-talet länder. Eftersom det handlar om medicinskt och humanitärt arbete varierar verksamheten beroende av behoven på platsen. I genomsnitt påbörjas eller avslutas 25 procent av projekten varje år. Läkare utan gränser skickar inte bara ut läkare utan också sjuksköterskor, psykologer, logistiker, personalansvariga och administratörer. Organisationen mottog Seoulfredspriset 1996 samt Nobels fredspris 1999. Du kan själv hjälpa till och stödja deras arbete, antingen genom att ge en gåva eller genom att anmäla dig för fältarbete. Om du har erfarenhet inom något av de yrkesområden där de har personalbehov, tar de tacksamt emot din anmälan.

Leave a Reply

mts_cool