Vad är bistånd?

Bistånd är ett tämligen brett begrepp som kan användas vid olika situationer. I grunden handlar det om att ge bidrag, främst i form av pengar, men även saker som kan vara till hjälp för den som behöver det. Vanligtvis syftar ordet bistånd till att större bidragsgivare på något sätt hjälper till för att minska på fattigdomen i ett område, öka demokratiseringen och hjälpa den hållbara utvecklingen framåt, främst i andra länder. Bistånd kan även vara aktuellt, och spela en mycket stor roll, vid tillfälliga händelser som större katastrofer av olika slag.

Medel till bistånd kommer först och främst från tre olika källor för finansiering. Det är insamling från privatpersoner, statliga medel från länder med medel- och höginkomst samt filantroper som donerar. Det finns olika typer av bistånd. Det ena är humanitärt bistånd och det andra är utvecklingsbistånd. Det förstnämnda syftar till att rädda liv och har direkta insatser för att exempelvis stoppa svält eller sjukdomar. Utvecklingsbiståndet kan även kallas utvecklingssamarbete och det riktar sig till långsiktiga arbeten för exempelvis människors förmåga att själva försörja sig.

An American woman holding two African girls.

Det föregår en ständig debatt om biståndsarbetets vara eller icke vara, samt den mest lämpliga utformningen av den. Debatten pågår både på regeringsnivå och i de svenska hushållen där man å ena sidan dras mot en önskan att hjälpa andra och å andra sidan har en medvetenhet om att de egna resurserna inte är oändliga, utan även behöver räcka till livet på hemmaplan. Det svenska utvecklingsbiståndet kom till under 1800-talet i och med den kristna missionen. Från början var biståndsarbetet i huvudsak till för att minska eller utrota fattigdomen men projekten har alltsedan dess utvecklats till exempelvis självförsörjandemål. Många organisationer arbetar idag med bistånd och inriktningarna kan vara olika. I Sverige har vi exempelvis Röda Korset, Erikshjälpen, Hoppets Stjärna, Läkare utan gränser och Action Aid för att nämna några. Den organisation som i Sverige hanterar bidragen från bland annat de olika biståndsområdena är SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, som bildades 1965.

Leave a Reply

mts_cool