Sverige och bistånd

Sverige är att av de få länder som ger stora summor pengar i bistånd till andra länder, framförallt i relation till hur stor landets ekonomi är. Enligt de allra senaste mätningarna kring vilka länder som bidrar till utveckling i låginkomstländer rankas Sverige som det allra bästa landet i hela världen. Svenskt bistånd hanteras av en organisation vid namn Sida, vilka i sin tur har kontor i nästan hela världen. En del av deras anställda jobbar dock på de svenska ambassaderna som finns i de olika länderna. Denna artikel kommer därför ta upp viktiga argument för det svenska biståndet och de positiva effekterna i olika länderna.

Lån för låginkomsttagare

När det kommer till att driva företag för låginkomsttagare i fattiga länder är detta otroligt svårt. Nästan alla myndigheter som hanterar bolagsfrågor kräver nämligen en viss summa pengar för att ett bolag ska få startas. Genom att ge lån till låginkomsttagare i fattiga länder gör det i sin tur att människor kan få jobb, vilket hjälper människor ur fattigdom. I Sverige är lånemarknaden väldigt öppen och det går bland annat att ta lån utan UC genom att kolla på hemsidor som UCfritt.nu, där det går att reglera både belopp och löptid själv. Tyvärr finns den typen av hjälp inte i alla länder, varpå det svenska biståndet kan hjälpa till genom bidrag till banker och intresseorganisationer som hanterar lån för företagare.

Hur hanteras biståndet?

Det svenska biståndet regleras mycket hårt av Sida. De länder som vill ta del av de svenska pengarna måste gå med på en rad olika typer av punkter. Dessa punkter regleras i kontrakt, vilka i sin tur nämner hur pengarna ska fördelas och vem som ska ta del av dem. Sida följer därefter upp med de olika organisationerna som tar emot pengarna, detta för att se till att ingen korruption sker. När det kommer till projekt brukar Sida också utvärdera vilken effekt pengarna har. På så sätt går det att effektivisera hur pengarna används i framtiden. Det finns dock fall där biståndslandet inte klarar av att upprätthålla sin del av kontraktet, varpå Sida kan avbryta allt biståndsarbetet.

Leave a Reply

mts_cool