Bistånd och tandvårdsbidrag

Ibland kan ekonomin bli ansträngd och då finns det olika bidrag och bistånd som man kan ansöka om. Ett bidrag som man kan få är tandvårdsbidraget. Bidraget gäller för de flesta undersökningar och behandlingar. De behandlingar som inte ingår i tandvårdsbidraget kan exempelvis vara om man vill bleka tänderna. Det vill säga behandlingar som man själv vill göra för att få finare tänder. Avdraget för tandvård görs direkt hos tandläkaren och alla som är över 24 år har rätt till det.
Eftersom det sker automatiskt behöver man inte redovisa med kvitton eller liknande. Hur mycket ersättning man kan få beror på hur gammal man är. Man kan dock få ytterligare ersättning om man har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Bistånd i Sverige

Sverige är en av de mest generösa givarna när det kommer till bistånd och olika bidrag. Med Sveriges biståndsbudget om 56 miljarder kronor per år så är Sverige sannolikt den femte största givaren. De vill satsa på klimatet, migration, ökat välstånd och fattigdom. För att bidra till klimatarbetet har man ett utökat och effektiviserat klimatbistånd. Det ska hjälpa till med att bidra till mindre utsläpp, omställning till fossilfri energi, samt energieffektivisering. För att bekämpa fattigdomen bidrar Sverige med att fler kan vaccinera sig och att hälso- och sjukvårdssystem förstärks. Något Sverige har fokuserat på länge är att öka jämställdheten och det är något Sverige än idag bidrar med genom att stärka kvinnors och flickors ekonomiska situation och att fler utbildningsmöjligheter ges, samt för att motverka alla former av sexuellt och könsrelaterat våld.

Leave a Reply

mts_cool