Emmaus

Emmaus är vad man kan kalla en solidaritetsrörelse, som är partipolitiskt och religiöst obunden och som sträcker sig över hela världen. Den grundades i Frankrike år 1949 av en präst vid namn Abbé Pierre (som egentligen hette Henri Grouès). Emmaus består idag av ungefär 350 grupper i runt 40 olika länder, i världsdelarna Afrika, Asien, Amerika och Europa. Dessa grupper är mer eller mindre fast sammanhållna; det finns ett internationellt samordningsorgan, som kallas Emmaus International, men alla grupper som kallar sig för Emmaus är inte anslutna till detta organ. I Sverige är det till exempel bara fem grupper av alla de som kallar sig för Emmaus som faktiskt är medlemmar i den internationella organisationen för Emmaus. De flesta tillhör dock det nätverk som kallas Riksföreningen Emmaus Sverige. De grupper i Sverige som är medlemmar i den internationella organisationen är, förutom Riksföreningen, Emmaus Björkå, Emmaus Gryttby/Uppsala, Emmaus Stockholm, Svalorna Indien-Bangladesh och Emmaus Umeå. Det finns även grupper på Åland, i Finland och i Danmark. Även de grupper som är medlemmar i den internationella organisationen är dock oberoende gentemot den, varför hela Emmausrörelsen måste sägas vara just en rörelse, snarare än en sammanhållen organisation med ett gemensamt mål.ABBE PIERRE- 1999

Varje grupp har med andra ord sina egna, specifika mål, och kan arbeta med helt olika frågor – allt från flyktingar i Europa till hemlösa i gruppens egen stad eller bistånd till fattiga bönder i Asien, Afrika eller Latinamerika. Det som alla Emmausgrupper har gemensamt är att de arbetar för de mest utsatta och fattiga i samhället, och även mot de bakomliggande orsakerna till fattigdom, såväl som mot exkludering och diskriminering. Många Emmausgrupper kombinerar detta med en verksamhet som går ut på återbruk av exempelvis möbler och kläder, som en second hand-butik.

Även om man inte är så fattig eller utsatt att man behöver hjälp från organisationer som Emmaus, kan ens ekonomiska situation kännas hopplös ibland, särskilt om man har skulder som håller på att drivas in av inkasso. Om man kontaktas av rätt inkassobolag behöver dock upplevelsen inte bli endast negativ – det kan vara ett sätt att till slut lösa sina skulder för att kunna börja om på ny kula.

Leave a Reply

mts_cool