Rädda barnen

Det finns många organisationer som hjälper utsatta barn och Rädda barnen är en av dem. Deras uppgift är att hjälpa de barn som har det svårt i Sverige och i övriga världen. Deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. I Sverige arbetar de i lokala verksamheter med insamlingar och att försöka påverka politiker och andra beslutsfattare, allt från kommuner och ända till FN. Ute i världen arbetar de långsiktigt med olika program och vid katastrofområden är de på plats för att hjälpa till att rädda liv och bygga upp samhällen. Deras uppdrag är att se till att alla barn har det bra och att barnen kan göra sina röster hörda.

Rädda barnen behövs

Alla barn ska ha samma rättigheter och Rädda Barnen verkar bland annat för att skydda utsatta barn för övergrepp. På deras hemsida finns handböcker där man får tips på hur man kan prata med barn som blivit utsatta och tagit skada. En annan sak som organisationen arbetar mot är fattigdom. Det finns över 2 miljarder barn ute i världen och deras livssituation ser väldigt olika ut. Även i Sverige finns fattiga barn och det har tyvärr ökat de senaste åren. Det här vill Rädda barnen ändra på och deras arbete gör skillnad. Man kan engagera sig i organisationen. Det finns alltid plats för människor som brinner för barns rättigheter.

Barnkonventionen blir en lag

Allt arbete som Rädda barnen gör utgår från Barnkonventionen som de dessutom varit med och tagit fram. Konventionen innehåller 54 olika artiklar kring bestämmelser om barns rättigheter. Det finns många länder som anslutit sig till Barnkonventionen men kanske inte följer den. Rädda barnen griper då in och ser till att de gör det. Det är en stor och viktig uppgift och många av världens ledare har fått bakläxa och blivit tillsagda. I skolan kan barn lära sig om Barnkonventionen och Rädda barnen har många bra uppgifter och övningar som pedagoger kan ladda hem och jobba med. Rädda barnen vill se att Barnkonventionen ska bli en lag, men vägen dit är lång och de behöver stöd av engagerade människor.

Leave a Reply

mts_cool