Erikshjälpen

Erikshjälpen grundades år 1946, och är en biståndsorganisation som baserar sig på kristna värdegrunder. Det är barn som står i fokus vid Erikshjälpens insatser, då organisationen arbetar för att tillgodose barns behov och rättigheter. Det gör de bland annat genom att stödja familjer, så att de i sin tur kan stödja barnens utveckling. Grunden för organisationens arbete är FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, samt att alla människor är lika och har ett unikt värde.

Erikshjälpen är uppkallad efter Erik Nilsson, dess grundare, som påbörjade sin humanitära verkan när han var blödarsjuk, och låg i sängen i sitt hem i Ruda i Småland. Han började då skriva brev till andra sjuka barn i Sverige, med uppmuntrande ord. Denna grundtanke i Erikshjälpen lever vidare än idag i form av ”Systers hemliga låda”, ”tapperhetsmedaljen” och att presenter delas ut till barn som ligger länge på sjukhus.

De områden som Erikshjälpen främst prioriterar är dock hjälp till självhjälp, utbildning, hälsovård, katastrofinsatser och materialbistånd. De ger sitt stöd till lokala kyrkor och lokala välgörenhetsorganisationer, som förmedlar det material eller de pengar som de har fått från Erikshjälpen. Erikshjälpen får i sin tur den absolut största delen av sin finansiering från privatpersoner som ger pengar och gåvor, liksom från de ungefär 50 second hand-butiker som organisationen driver runt om i landet, där gåvorna från privatpersoner säljs. Överskottet från försäljningen i dessa butiker går oavkortat till Erikshjälpens olika biståndsinsatser.humanitarian-aid-939723_960_720

De organisationer som sysslar med katastrofinsatser, såsom Erikshjälpen, har de senaste dagarna varit särskilt engagerade i de områden som har drabbats av orkanen Matthew, till exempel Haiti, som är ett av de hårdast drabbade områdena. Total förstörelse är resultatet av orkanens framfart på många håll, och efter att de mest akuta kriserna har tagits hand om, som att rädda livet på de skadade och förse de som lider av hungersnöd med mat (något som är en följd av den kolera som brutit ut i orkanens följe), kommer stora delar av ön att behöva byggas upp igen från grunden. Om man vill bidra till hjälparbetet på ett konkret sätt kan man därför köpa byggmaterial på exempelvis Skånska byggvaror, och skicka dem till katastrofområdena.

Leave a Reply

mts_cool