SIDA

I Sverige pågår ständigt ett omfattande biståndsarbete och pengar kommer både från privatpersoner och organisationer. Många olika typer av organisationer samlar in och förmedlar pengar till fattiga länder eller katastrofområden, i förhoppning att medlen ska minska fattigdom och annat lidande. I Sverige finns en statlig myndighet som har till uppgift att hantera dessa bidrag och annat finansiellt stöd så att de hamnar rätt och uppfyller de mål som blivit uppsatta. Myndigheten heter Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, med förkortningen SIDA och det internationella namnet Swedish International Development Cooperation Agency.

Cropped shot of volunteer workers handing out clothing to underprivileged children

SIDA verkar under Utrikesdepartementet och arbetar inom flera områden med fokus på att minska fattigdom och verka för bättre levnadsvillkor i andra länder. Pengar kommer bland annat från alla skattebetalare i Sverige och går till flera olika verksamhetsområden. Dessa områden är demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, jämställdhet, miljö och klimat, hälsa, marknadsutveckling, lantbruk och livsmedelssäkerhet, hållbar samhällsbyggnad, konflikt, fred och säkerhet, humanitärt bistånd samt utbildning. Det är med andra ord många olika viktiga områden man arbetar med.

Du som privatperson kan, förutom det du redan bidrar med genom den skatt du betalar, hjälpa till med pengar eller saker direkt eller genom olika biståndsorganisationer. Förutom skattemedel kommer biståndet alltså från de många biståndsorganisationerna, och fördelningen är ungefär hälften var. Vissa väljer att genomföra ett eget projekt där man åker till en utsatt plats med insamlade saker, eller så kan man välja att skicka istället. Det går att hitta alternativ med billig frakt, där fraktbolaget även hjälper till med allt kring logistiken. Det enda som krävs är ett stort hjärta och brinnande engagemang.

Ända sedan 1965 har SIDA verkat som en aktör som hjälper människor i nöd. Bistånden har  enomPhoto of a place flooded. Overflow.åren varierat utefter var behovet har varit som störst. Afrika är exempelvis en kontinent som behövt mycket bistånd för att minska svält och sjukdomar samt öka utbildningsnivån. Omkring 600 personer arbetar idag på SIDA och ungefär en tredjedel av dem är utlandstjänster i fler än 30 olika samarbetsländer. I Sverige arbetar personalen på orterna Stockholm, Visby och Härnösand.

Ibland har bistånden dock gått till tvivelaktiga aktiviteter och blivit omskrivna i media. Kontrollerna av de medel som används har därför blivit ännu hårdare för att de verkligen ska gå till vad det är avsedda för och göra största möjliga nytta där det behövs som mest.

Leave a Reply

mts_cool