Svenska biståndsorganisationer

Önskan att hjälpa andra människor i nöd är stor och Sverige är inget undantag. Tvärtemot är svenskarna några av de invånare som skänker mest till behövande, och mottagarna är både andra svenskar samt organisationer i andra länder. Som exempel kan nämnas att svenskarna 2013 skänkte nästan 17 miljarder till organisationer med 90-konton, och trenden är att summan varje år stiger. 90-konton är den typ av konton som årligen genomgår hårda kontroller för att pengarna verkligen ska gå till det som det är tänkt. Förutom till fattigdom skänker man pengar som ska gå till utbildning eller till att hjälpa människor som råkat ut för naturkatastrofer och liknande.

Item of delivery of charitable meal.

De biståndsorganisationer som finns i Sverige är många till antalet och verkar inom skilda områden. Man kan ha ett eller flera fokusområden som man jobbar för. Action Aid är till exempel en organisation som samlar in pengar för att minska fattigdom, jobba för global rättvisa, hållbar utveckling och kvinnors rättigheter. Grunden lades 1972 i England och organisationen är både politiskt och religiöst oberoende. Man har samarbeten med över 2000 andra organisationer över hela världen.

Läkare utan gränser är en organisation med fokus på det medicinska. De bistår med hjälp till människor i nöd där krig, naturkatastrofer eller andra kriser härjar. Man struntar i allt som har med religion, politiska åsikter och etnisk tillhörighet att göra, det enda man fokuserar på är att hjälpa människor. Andra svenska hjälporganisationer är Afrikagrupperna, Barnens hopp, Clowner utan gränser, Erikshjälpen, Forum syd, ABC, Amnesty international, Kvinna till kvinna och så vidare. Hos SIDA, som är den statliga myndigheten vilken hanterar bistånden, kan man läsa mer om vilka organisationer som finns.

Det man som privatperson kan göra för att hjälpa svenska biståndsorganisationer är att antingen skänka pengar, bli fältarbetare eller hjälpa till att sprida kunskap och budskapet att andra människor kan hjälpa till. Man kan även på egen hand samla in pengar, kläder, hushållsartiklar, leksaker, utbildningsmaterial och så vidare och åka till drabbade områden, vilket är något som alltfler väljer att göra. I och med sociala medier är det idag lättare än någonsin att skapa olika typer av insamlingar. Det är dock viktigt att tänka på sin egen säkerhet när man ger sig iväg på den här typen av uppdrag.

Leave a Reply

mts_cool